Najbliższe Imprezy

Archiwum

9. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

JAN 8558th9 Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w dniach 6-7 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. W przeglądzie zaprezentowało się 13 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego. W niedzielę po prezentacjach konkursowych wystąpił kabaret „Truteń”. Przegląd zakończyło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.

Posiedzenia Komisji Artystycznej 9. Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w Jabłonce w dniach 6-7 października 2018 r.


Komisja Artystyczna w składzie:

Jadwiga PILCH /etnograf/
Jadwiga ADAMCZYK /muzyk/
Marta SMÓLCZYŃSKA /etnolog/
Lucyna KMAK /specjalista ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki/
Ewelina CZARNIK /spec. ds. dziedzictwa kulturowego/
Benedykt KAFEL /etnograf/

po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji artystycznych /scenek obyczajowych i pieśni ludowych/, degustacji zgłoszonych do konkursu potraw oraz ocenie prac wykonanych podczas konkursu rękodzieła artystycznego /makatka kuchenna/ przez 13 grup KGW i Stowarzyszeń wytypowanych z 7 powiatów woj. małopolskiego /bocheńskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego i tarnowskiego/ przyznała:


Wyróżnienia i nagrody w poszczególnych konkursach regulaminowych

w konkursie tradycyjnych scenek obyczajowych

dwa równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Męcina (gm. Limanowa, pow. limanowski) za program PIECZENIE CHLEBA
- KGW Klęczany (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki) za program KISONIE KAPUSTY

cztery równorzędne II miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Laskowa (gm. Laskowa, pow. limanowski) za program PRZED ŁODPUSTOM NA MATKO BOSKOM ZIELNOM
- KGW Krasne-Lasocice (gm. Jodłownik, pow. limanowski) za program SKUBANIE PIYRZO U MORCINÓW
- KGW Ptaszkowa (gm. Grybów, pow. nowosądecki) za program ZŁY ZNAK
- KGW Florynka (gm. Grybów, pow. nowosądecki) za program NARODZINY

cztery równorzędne III miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW SAME SWOJE Przeciszów (gm. Przeciszów, pow. oświęcimski) za program WYŚCIE ŁO TYM SŁYSELI? - opowiastki babci Jadzi
- KGW Podłopień (gm. Tymbark, pow. limanowski) za program PORADA U KONDUSI
- Stowarzyszenie KGW PEŁNA CHATA Szczepanowice (gm. Pleśna, pow. tarnowski) za program SKUBANIE PIERZA
- KGW Trzebunia (gm. Pcim, pow. myślenicki) za program BAJANIE PRZY SKUBANIU PIERZA
     
dwa wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Bruśnik (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski) za program SWATANIE
- KGW Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński) za program WYSKUBEK

w konkursie tradycyjnych potraw regionalnych których głównym składnikiem był karpiel
     
dwa I miejsca oraz nagrody rzeczowe i pamiątkowy dyplomy dla:
- KGW Klęczany (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki) za ZUPE KORPIELOWO
- KGW SAME SWOJE Przeciszów (gm. Przeciszów, pow. oświęcimski) za KORPIEL Z PĘCOKIEM
     
trzy równorzędne II miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Laskowa (gm. Laskowa, pow. limanowski) za ZIEMNIAKI Z KORPIELEM Z PRZECHLIPKOM ZE ŚLIW
- KGW Ptaszkowa (gm. Grybów, pow. nowosądecki) za ZUPE KORPIELANKĘ
- KGW Trzebunia (gm. Pcim, pow. myślenicki) za ZUPE KORPIELANKE
     
cztery równorzędne III miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice (pow. krakowski) za ZUPE Z KORPIYLAMI NA ŚWIŃSKI RATCE
- Stowarzyszenie KGW PEŁNA CHATA Szczepanowice (gm. Pleśna, pow. tarnowski) za ZUPE Z KORPIELA
- KGW Krasne-Lasocice (gm. Jodłownik, pow. limanowski) za ZUPE Z KORPIELA
- KGW Florynka (gm. Grybów, pow. nowosądecki) za ZUPE Z KORPIELA
 
cztery wyróżnienia i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Podłopień (gm. Tymbark, pow. limanowski) za ZUPE KARPIELÓWKE
- KGW Męcina (gm. Limanowa, pow. limanowski) za ŻEBERKO Z KORPIELOM
- KGW Bruśnik (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski) za KORPIELÓWKĘ
- KGW Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński) za ZUPE Z KORPIELA Z ZIEMNIOKAMI
     
w konkursie rękodzieła artystycznego za wykonanie makatki kuchennej
     
dwa równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Męcina (gm. Limanowa, pow. limanowski)
- KGW SAME SWOJE Przeciszów (gm. Przeciszów, pow. oświęcimski)

cztery równorzędne II miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- Stowarzyszenie KGW PEŁNA CHATA Szczepanowice (gm. Pleśna, pow. tarnowski)
- KGW Bruśnik (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski)
- KGW Florynka (gm. Grybów, pow. nowosądecki)
- KGW Trzebunia (gm. Pcim, pow. myślenicki)
     
dwa równorzędne III miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Krasne-Lasocice (gm. Jodłownik, pow. limanowski)
- KGW Ptaszkowa (gm. Grybów, pow. nowosądecki)
     
pięć wyróżnień i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Podłopień (gm. Tymbark, pow. limanowski)
- Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice (pow. krakowski)
- KGW Laskowa (gm. Laskowa, pow. limanowski)
- KGW Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński)
- KGW Klęczany (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki)
     
w konkursie pieśni ludowych
     
dwa równorzędne I MIEJSCA oraz nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla:
- Stowarzyszenie KGW PEŁNA CHATA Szczepanowice (gm. Pleśna, pow. tarnowski)
- KGW Trzebunia (gm. Pcim, pow. myślenicki)
     
dwa równorzędne II miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice (pow. krakowski)
- KGW Krasne-Lasocice (gm. Jodłownik, pow. limanowski)
     
cztery równorzędne III miejsca i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW SAME SWOJE Przeciszów (gm. Przeciszów, pow. oświęcimski)
- KGW Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński)
- KGW Florynka (gm. Grybów, pow. nowosądecki)
- KGW Klęczany (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki)
     
pięć wyróżnień i pamiątkowe dyplomy dla:
- KGW Podłopień (gm. Tymbark, pow. limanowski)
- KGW Laskowa (gm. Laskowa, pow. limanowski)
- KGW Męcina (gm. Limanowa, pow. limanowski)
- KGW Bruśnik (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski)
- KGW Ptaszkowa (gm. Grybów, pow. nowosądecki)

wyróżnienia i nagrody w punktacji łącznej we wszystkich konkursach

NAGRODĘ GŁÓWNĄ PRZEGLĄDU wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 500,00 zł oraz nagrodę rzeczową otrzymuje:
     
KGW Męcina (gm. Limanowa, pow. limanowski)
     
dwa równorzędne I miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi w wysokości po  2 000,00 zł oraz nagrodę rzeczową otrzymuje:
- KGW Klęczany (gm. Chełmiec, pow. nowosądecki)
- KGW Krasne-Lasocice (gm. Jodłownik, pow. limanowski)

dwa równorzędne II miejsca wraz z nagrodą pieniężną w wysokości po 1 500,00 zł oraz nagrody rzeczowe otrzymują:
- Stowarzyszenie KGW PEŁNA CHATA Szczepanowice (gm. Pleśna, pow. tarnowski)
- KGW Florynka (gm. Grybów, pow. nowosądecki)
     
trzy równorzędne III miejsca wraz z nagrodą pieniężną w wysokości po 1 000,00 zł oraz nagrody rzeczowe otrzymują:
- KGW SAME SWOJE Przeciszów (gm. Przeciszów, pow. oświęcimski)
- KGW Ptaszkowa (gm. Grybów, pow. nowosądecki)
- KGW Trzebunia (gm. Pcim, pow. myślenicki)
     
sześć wyróżnień i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł każda oraz nagrody rzeczowe otrzymują:
- KGW Podłopień (gm. Tymbark, pow. limanowski)
- Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Krzeszowice (pow. krakowski)
- KGW Laskowa (gm. Laskowa, pow. limanowski)
- KGW Bruśnik (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski)
- KGW Olchawa (gm. Nowy Wiśnicz, pow. bocheński)

Każda z grup otrzyma również płytę DVD z nagraniem prezentowanego podczas konkursu programu, która zostanie przesłana w terminie późniejszym.

Komisja Artystyczna 9. Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW w Jabłonce z przyjemnością stwierdza, że poziom artystyczny konkursów prowadzonych od kilku lat jest coraz doskonalszy. Dotyczy to szczególnie widowisk, przy których co roku uwidaczniają się nowe talenty aktorskie, reżyserskie i znajomość obyczajowości własnego regionu. Dużą korzyścią płynącą z przeglądu jest wzajemne poznawanie i integracja środowisk wiejskich oraz wymiana doświadczeń w dziedzinach będących przedmiotem spotkań. Cieszy też fakt, że kulinaria są efektem poszukiwań dawnych, tradycyjnych potraw wiejskich, często już zapomnianych.

Dziękujemy organizatorom: Orawskiemu Centrum Kultury w Jabłonce, Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Karniowicach za przygotowanie i realizację imprezy. Dziękujemy Panom konferansjerom Marianowi Wójtowiczowi i Janowi Świdroniowi, dzięki którym impreza przebiegała w miłej i ciepłej atmosferze.
 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich gospodyń za ogrom pracy włożonej w przygotowanie wszystkich konkursowych konkurencji.

Dziękujemy Góralskiemu Kabaretowi TRUTEŃ ze Skawy za występ gościnny.

Zdjęcia - autor J. Ciepliński

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.