Najbliższe Imprezy

Archiwum

Projekty

Projekty:

Orawskie Centrum Kultury pozyskuje środki na swoją działalność ze źródeł zewnętrznych realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych. Do końca roku 2013 zrealizowano następujące projekty:

Wspólny Rozwój Kultury i Sportu na Orawie 2010

Termin realizacji : rok 2010

Partnerzy : Gmina Jabłonka,Miasto Trstena

Źródło dofinansowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja 2007-2013 Mikroprojekty Euroregion Tatry

Zrealizowane zadania :

Orawskie Chodnicki – Jabłonka – impreza plenerowa.

 

Imprezę rozpoczęła orkiestra dęta z Podwilka, zaprezentowały się również mażoretki. O godz. 15 00 nastąpiło uroczyste otwarcie "Orawskich chodnicków". Wójt gminy Antoni Karlak przywitał wszystkich serdecznie i nawiązując do idei całego projektu mówił o orawskich chodnikach, które łączą, prowadzą człowieka do zgody i pojednania.

Z Trsteny z zaprzyjaźnionego miasta na Słowacji zaprezentował się Taneczny Zespół "Mixer". W swoim programie przedstawił różnorodne opracowania choreograficzne tańców współczesnych. Ze Słowacji również przyjechał do nas Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Rohacik". Można było podziwiać  tańce i zabawy dziecięce z Orawy Słowackiej. To bardzo żywiołowa autentyczna grupa, prezentująca folklor dziecięcy. Na scenie zagrały prawie wszystkie orawskie muzyki dziecięce, młodzieżowe i dorosłe. Usłyszeliśmy kapele Małe Podhale z Jabłonki, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Shylec z Lipnicy Małej, rodzinną kapele Haniaczyków, Wolorzy z Lipnicy Wielkiej, Skalniok i Jawor z Zubrzycy Górnej i muzykę z Podwilka. Na terenach podbabiogórskich, podobnie jak w całych Karpatach, muzyka pełniła szczególną rolę. To właśnie ona jest ściśle wpisana w życie tutejszych górali. W trudnych warunkach górskich, gdzie ostry klimat oraz skaliste gleby nie sprzyjają dogodnemu rozwojowi gospodarczemu, muzyka stanowiła swoiste źródło otuchy, ukojenia i nadziei. To między innymi dzięki niej tutejszych mieszkańców postrzegano jako ludzi wrażliwych, o wielkim poczuciu estetyki, dostrzegających piękno otaczającego ich świata i przepełnionych umiłowaniem wolności. Siłę i piękno orawskiej muzyki można było poczuć wsłuchując się w koncert wszystkich dorosłych muzyk zatytułowany "Nuty moje nuty". Na koniec publiczność bawił kabaret "U bacy".

Orawska Watra- Jabłonka – impreza plenerowa.

 

O godzinie 21.00 symbolicznie zapłonęła Orawska Watra, czyli rozpoczęło się widowisko słowno-muzyczne z pokazem świateł laserowych. W tym roku Jana Pawła II postanowili uczcić orawscy artyści z Polski i Słowacji. Scenografia prosta, ale bardzo wymowna – orawska przyroda -  polana, las, ognisko, a wokół niego orawscy ludzie - starzy i młodzi.

Najpierw wystąpił chór z Trstény, który wykonał znane światowe przeboje  i kilka słowackich. Potem Jadwiga Karlak powitała wszystkich zgromadzonych na Orawskiej Watrze w trzech językach i krótko wyjaśniła przesłanie tegorocznego programu artystycznego.  Publiczność wysłuchała słów Jana Pawła II (fragmenty przemówień), orawskiej poezji, muzyki i śpiewu kapeli z Lipnicy Wielkiej, pieśni maryjnych w wykonaniu  młodzieżowego chóru ze Słowacji. Andrzej Dziubek ze swoim zespołem zagrał i zaśpiewał  teksty Emila Kowalczyka (o Ojcu Świętym i Orawie), do których napisał muzykę. Potem rozpoczął się pokaz świateł laserowych.  Oszołomił chyba wszystkich. Pierwsza część pokazu dotyczyła Jana Pawła II, druga – to „taniec dymu w wiązkach promieni laserowych w  rytm muzyki”.  Na koniec zabrali głos ks. dziekan Stanisław Krupa i wójt Antoni Karlak. Każdy z nich nawiązał do wartości głoszonych przez Jana Pawła II. Tuż przed północą ludzie zgromadzeni na stadionie z zapalonymi świecami w dłoniach odśpiewali Barkę.

 b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_loga-zestaw.png

 

Wspólny Rozwój Kultury na Orawie 2011

 

Termin realizacji : lata 2011-2012

Partnerzy : Gmina Jabłonka,Miasto Trstena

Źródłó  dofisowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja 2007-2013 Mikroprojekty Euroregion Tatry

Zrealizowane    zadania :

 Na Lipnicy bywom – impreza plenerowa

 

„ Na Orawie bywom- Młolipnickie Grzybobranie”. Na samym początku zagrała orkiestra dęta z Lipnicy Małej. Wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak serdecznie wszystkich przywitał i poprosił na scenę gości i gospodarzy tegorocznego festynu m.in. konsula Republiki Słowackiej dr Marian Balaż, primatora Trsteny Józefa Dubjaka, Dyrektora Festiwalu Cepelia w Krakowie Józefa Spiszaka, radnych z Lipnicy Małej i sołtysa. Wszyscy otrzymali pamiątkowy orawski „zbyrcok”. Dźwięk tych pasterskich dzwonków był sygnałem, iż „Małolipnickie Grzybobranie” jest oficjalnie otwarte.

        

Na scenie zaprezentowało się „Małe Podhale” - grupa orawska i spiska. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Małej przedstawiły program „Orawskie wesele”. Zagrały lipnickie muzyki: „Zagrody” i „Syhlec” oraz kapela akordeonistów „Dobrzy znajomi”. Ze Słowacji z Klina grupa „Babiczki” zaśpiewała słowackie pieśni ludowe z różnych regionów. „Rota” z Zubrzycy Górnej pokazała program „Ciotka z Hameryki”. Na koniec zagrała legendarna grupa „No To Co”, prezentując swoje największe przeboje.

Warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, rękodzieła

 

W Orawskim Centrum Kultury zorganizowano warsztaty nauki muzyki ludowej na skrzypcach, heligonce, basach dla dzieci i młodzieży orawskiej. Zakupiono również instrumenty.

W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczne, plastyczne i rękodzieła.

W warsztatach uczestniczyło łącznie ponad 300 dzieci.

Sztuka „Wolorze” – widowisko

 

W niedzielę 27 listopada w Jabłonce na sali widowiskowej Centrum Kultury Górnej Orawy można było obejrzeć sztukę Emila Kowalczka „Wolorze”.  To piękne widowisko przeniosło nas w dawne czasy, kiedy to na halach babiogórskich wypasano woły.To było niezwykłe spotkanie z dawną Orawą, z zapomnianym już światem.  Sztuka wyreżyserowana  z wielkim rozmachem, gdzie komizm przeplatał się z dramatyzmem, liryzm z dawnymi orawskimi podaniami. Trzeba także zwrócić uwagę na dojrzałość gry aktorskiej i bardzo ciekawe role wolorzy, odpaśników,wójta czy żyda.

Wystawa „Boże Narodzenie na Orawie”

 

Wystawa prac dzieci uczestniczących w warsztatach.

Orawskie Kolędowanie.

 

Jabłonce w niedzielę 15 stycznia 2012r.  przy zapełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej odbyło się „Orawskie Kolędowanie”. Na samym początku wszystkich zebranych przywitał wójt  gminy Antoni Karlak, który ze swoimi wnukami zaśpiewał starą, orawską pastorałkę, życząc wszystkim zebranym pomyślności, szczęścia i radości.

Kolędowanie rozpoczęło już tradycyjnie „Małe Podhale”. Następnie zobaczyliśmy wzruszająca bożonarodzeniową opowieść w inscenizacji „Barki” z Jabłonki. Scenariusz to tego widowiska napisał Krzysztof Głodziak, on też przygotował i wyreżyserował cały spektakl.  Następnie dzieci  Zespołu Szkół w Jabłonce przedstawiły jasełka, a przygotowała ich siostra Mirosława oraz pani Marta Krawczyk. Słowackie kolędy zasiewała dla nas grupa „Alfa” z Trsteny. Piękne orawskie kolędy zabrzmiały w wykonaniu młodzieżowej muzyki „Hajduki” z Zubrzycy Dolnej. Na zakończenie na scenie w Centrum Kultury w Jabłonce zjawili się kolędnicy z turoniem z zespołu „Skalniok” z Zubrzycy Górnej. W czasie imprezy ogłoszono również wyniki dwóch konkursów: XXXIII Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia-Florka oraz Konkursu na Postać z Szopki Betlejemskiej.  Laureatom nagrody wręczył wójt Antoni Karlak. Organizatorem imprezy było Orawskie Centrum Kultury i Orawska Biblioteka Publiczna.

 „Pokłon Orawie”- widowisko.

 

Widowisko „Pokłon Orawie”  to efekt pracy z dziećmi z gminy Jabłonka i miasta Trsteny na warsztatach w ramach projektu „Wspólny rozwój kultury na Orawie” projektu, zaś warsztaty plastyczne i rękodzieła zakończyły się wystawą „ Boże Narodzenie na Orawie”.
    W Jabłonce przy wypełnionej po brzegi Sali widowiskowej dzieci z gminy Jabłonka i Trsteny przedstawiły widowisko „Pokłon Orawie”, zachwyciły wszystkich swoją żywiołowością i autentycznością. Ten muzyczno-taneczny spektakl wyróżniał się barwnością i dynamizmem, dzieci zaprezentowały grę na heligonce, skrzypcach, basach, piszczałkach, tańce orawskie oraz współczesne. Scenariusz oparty był na motywie wędrówki przez świat, poznawanie innych kultur, a przez to docenienie swojej orawskiej tradycji.

b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_loga-zestaw.png 

 

„Orawska Rastudnia” zajęcia regionalne w zakresie kultury ludowej

 

Termin realizacji : rok 2012

Źródło dofinansowania: Program Dziedzctwo kulturowe/Kultura ludowa Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego

Zrealizowane zadania :

Zajęcia w zakresie kultury ludowej( skrzypce basy, heligonka, śpiew orawski drumla, piszczałki, malowanie na szkle dla dzieci i młodzieży.

 

Widowisko- „Napij się orawskiego ciepła”

 

 Na widowisku "Napij się orawskiego ciepła" na sali widowiskowej OCK w Jabłonce 5 grudnia zaprezentowali się młodzi orawscy artyści, którzy uczyli  się gry na dawnych orawskich instrumentach, na skrzypcach, basach, heligonkach oraz dawnego orawskiego śpiewu na warsztatach w ramach projektu "Orawska rastudnia" Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oprócz dzieci w tym spektaklu słowno-muzycznym wzięli  udział artyści ludowi starszego pokolenia, orawskie zespoły regionalne  oraz młodzież zespól folklorystyczny Rąbań i Orawiacy.

b_150_100_16777215_00_images_stories_Warsztaty_spiew.jpg

 

 

 

 

 

Poznajemy swoje dziedzictwo – publikacja i widowisko o Orawie.

Termin realizacji : rok 2012

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413 Urząd Marszałkowski

Zrealizowane zadania :

Wydanie książki – Stolica polskiej Orawy

 

"Jabłonka - stolica polskiej Orawy". Książka ta jest publikacją popularno-naukową, w której znajdziemy nie tylko omówienie dziejów Jabłonki do 1945r., ale również historię parafii, informacje o rozwoju oświaty i opieki zdrowotnej, życia kulturalnego i społecznego, charakterystykę warunków przyrodniczo-geograficznych. Zostały również poruszone zagadnienia związane z antropologią, etnologią, demografią, rolnictwem, usługami i przemysłem. Autorami poszczególnych rozdziałów książki są: prof. Tadeusz Trajdos, dr.hab Jerzy Roszkowski, dr Karol Balazs, Jan Łabus, Andrzej Madeja, Jadwiga Zborek, dr Barbara Zgama, dr Katarzyna Grobarczyk – Piekło, dr Krzysztof Miraj, Jadwiga Pilch, Grażyna Karlak, Robert Kowalczyk, Zbigniew Suwada.

Widowisko „Có mnie tak dzierzy przy tobie Orawo”

 

Kiermasz Orawskiej Sztuki w Jabłonce

Termin realizacji : lipiec 2012

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413    

Urząd Marszałkowski        

Zrealizowane zadania:

Kiermasz Sztuki Ludowej zorganizowany w Jabłonce.

Wydanie płyty dokumentujący folklor muzyczny polskiej Orawie.

 

Orawskie Smaki – Konkurs potraw regionalnych w Jabłonce

Termin realizacji : lipiec 2012

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413    

Urząd Marszałkowski

Zrealizowane zadania:      

Konkurs potraw regionalnych przeprowadzony w 2 kategoriach : firmy (orawskie polewki), sołectwa Gminy Jabłonka ( tradycyjny stół orawski.

 

„Z Orawy w świat” zajęcia artystyczne inspirowane dziedzictwem kulturowym Orawy.

Termin realizacji : lipiec 2012

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Małe projekty 413    

Urząd Marszałkowski

Zrealizowane zadania:

Warsztaty taneczne dla dzieci.

Warsztaty teatrzyku kukiełkowego.

Wykonanie strojów dla formacji tanecznej.

Widowisko „Z Orawy w świat”.

 

    b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_logo_unii_europejskiej.jpg         b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_logo-leader.jpg         b_150_100_16777215_00_images_stories_logo_logo_prow.jpg

 

 

 

Poznajmy się lepiej na Orawie, integracja przez kulturę i sport

Termin realizacji : lipiec 2013

Źródło  dofinansowania: Program Współpracy Transgranicznej Polska Słowacja 2007-2013 Mikroprojekty Euroregion Tatry

Partnerzy: Gmina Jabłonka,Miasto Trstena Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Jabłonce

Zrealizowane zadania:

Kiermasz Sztuki Orawskiej

Spotkanie z dziedzictwem Orawy.

Przegląd obyczajów bożonarodzeniowych.

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.