Najbliższe Imprezy

Archiwum

Karta zgłoszenia

Zgłaszam swój udział w szkoleniu: Orawskie warsztaty regionalne 

 

Nazwisko ....................................................... imię .............................................

Data urodzenia:………………………………………………………………………….  

Zawód:……………………………………………………………………………………….  

Wykształcenie:……………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji: 

Ulica i nr domu ............................................................................ tel. ........................

 

Kod pocztowy, miejscowość......................................................................................

 

e-mail: ..............................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce do celów szkoleniowych.(Dz. U. nr 133, poz. 833 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)  

 

                                                 

\                                                                    \                                                                                                     ....... ..................................

                                                                                                                                                                       podpis    

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.