Najbliższe Imprezy

Archiwum

Krzysztof Pieronek

 Image

 Urodził się i mieszka w Podwilku. Od dziecka przejawiał zainteresowanie regionalizmem, a zwłaszcza szyciem strojów regionalnych. Dba, aby stroje przez niego szyte były zgodne z tradycyjnym krojem i techniką wykonania. Wyszukuje często na strychach lub wypożycza z Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej nie noszone już modele stroju orawskiego, odtwarza je niejako na nowo, wzbogacając strój regionalny Orawy. Krzysztof Pieronek jest również orawskim muzykiem.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.