Najbliższe Imprezy

Archiwum

Joanna Gut

 Image

 Urodziła się w Jabłonce. Obecnie mieszka w Podszklu.
 Od lat zajmuje się tkactwem. Przez ponad 30 lat tkała dla Cepelii Nowy Targ głównie skórzane narzuty. Obecnie tka  tradycyjne orawskie kobierce, serwety, dywaniki na szerokim krośnie. Joanna Gut w swoich  kobiercach zachowuje stare orawskie wzory. Przed laty kobierce zdobiły każdy orawski dom i były nieodzownym elementem odświętnie przystrojonej orawskiej izby.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.