Najbliższe Imprezy

Archiwum

Twórcy Ludowi

Marek Madeja

 Czytaj więcej...

 Syn Andrzeja Madeji, ur. w 1965r., nauczyciel szkół ponadpodstawowych, zamieszkały w Jabłonce ul. Podhalańska 13. Od 10 lat kontynuuje rodzinne tradycje rzeźbiarskie o tematyce dowolnej. Swój kunszt rzeźbiarski ukazuje w wielu pracach. Na uwagę zasługuje kolekcja prac złożona z głów świętych.

Magdalena Medwecka

 Czytaj więcej...
 Urodzona w Zakopanem w 1969 roku. Córka artystki  Małgorzaty Medweckiej. Ukończyła studia teologiczne i językowe oraz zaliczyła rok studiów na Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie – konserwacja dzieł sztuki. Malowanie jest jej pasją. Najchętniej maluje portrety.

Krzysztof Pieronek

 Czytaj więcej...

 Urodził się i mieszka w Podwilku. Od dziecka przejawiał zainteresowanie regionalizmem, a zwłaszcza szyciem strojów regionalnych. Dba, aby stroje przez niego szyte były zgodne z tradycyjnym krojem i techniką wykonania. Wyszukuje często na strychach lub wypożycza z Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej nie noszone już modele stroju orawskiego, odtwarza je niejako na nowo, wzbogacając strój regionalny Orawy. Krzysztof Pieronek jest również orawskim muzykiem.

Bogdan Pieróg

 Czytaj więcej...

 Urodzony w 1960r. w Nowym Targu. Pochodzi z Jabłonki Orawskiej. Rzeźbi od kilku lat, zwłaszcza płaskorzeźby. Jest samoukiem.
Inspiruje się najczęściej motywami sztuki ludowej swojego regionu i elementami ikonografii bizantyjskiej.
Do swoich rzeźb wykorzystuje twarde gatunki drewna. Preferuje jawor, jesion i buk. Jego prace można znaleźć w zbiorach prywatnych i instytucjach głównie w Polsce, Belgii, Słowacji, jak również w Austrii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

Marian Smreczak

 Czytaj więcej...

 Urodził się w 1964 r w Lipnicy Małej. Ukończył Państwowe Liceum Plastyczne im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1990r. otrzymał dyplom na Wydziale Rzeźby w Pracowni prof. Franciszka Duszeńki ze specjalizacją małych form rzeźbiarskich. Od 1995 roku prowadzi wraz z żoną Magdaleną, Pracownię Artystyczną SMRECZAKI, ostatnio realizując autorski projekt wnętrza Kościoła pw. Św. Stefana w Lipnicy Małej. Marian Smreczak wystawiał swoje prace na wystawach krajowych i zagranicznych. Odkąd pamięta orawski krajobraz jest dla niego ramą wszelkich rozważań artystycznych. Odnosząc się do tradycji chyli czoła przed umiejętnościami orawskich cieśli, budowniczych i drwali. Dziadek nauczył go spostrzegać ich talent oraz umiejętności.  W swoich  drewnianych,  poniekąd abstrakcyjnych rzeźbach stara się opowiedzieć o kształtach, liniach i barwach Orawy.

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.