Najbliższe Imprezy

Archiwum

Wielcy Orawianie

Andrzej Pilch

Andrzej Pilch

Urodził się 23 IX 1912 w Jabłonce na Orawie w wielodzietnej rodzinie Ojciec jego zaangażowany był w prace słynnego wtedy na Orawie i Spiszu Plebiscytu, wprowadzał i włączał w te działania najstarszego syna Andrzeja. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jabłonce w przysiółku Matonogi. Jego nauczycielami byli między innymi ks. Józef Buroń – wielce zasłużony działacz plebiscytowy, a także Kazimierz Puchała- absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Czytaj więcej...

Hanna Przemyska

Czytaj więcej...Hanna Przemyska 

Poetka, literatka, członek Związku Literatów Polskich. Urodziła się w Krakowie, żyła w Warszawie, ale pochodziła z Orawki. Pokochała Orawę i dla niej jakby trochę żyła, po swojemu- cicho i spokojnie. Często przyjeżdżała do Orawki – do Sabiny i Jana Obyrtaczów najbliższych krewnych. Przebywała nie tylko w ich domu, zwanym willą „SABINA” (to od imienia jej mamy), ale dużo spacerowała po wsi i Orawie. Spotykała się z wieloma ludźmi, wśród których miała sporo przyjaciół. Nader ceniła i szanowała zwykłych, prostych górali orawskich. Była otwarta na drugiego człowieka…

Czytaj więcej...

Ks. Antoni Sikora

Ks. Antoni Sikora

Urodził się w 1893 roku w Jabłonce, jeden z „budzicieli polskości” na Spiszu i Orawie, działacz kulturalny i narodowy. Jako pierwszy kapłan na Górnych Węgrzech odważył się głosić kazania w języku polskim i przypominać polskie pieśni kościelne. Autor artykułów o konieczności współdziałania ludu Orawy i Spisza w budzeniu własnej świadomości narodowej.

Czytaj więcej...

Ks. Eugeniusz Sikora

Ks. Eugeniusz Sikora

Rodem z Jabłonki (ur. 1884 r.), proboszcz w Piekielniku, budziciel ducha narodowego Orawiaków. W dniu 5-ego listopada 1918 roku wybrany wiceprezesem Rady Narodowej Polskiej w Jabłonce, która zadeklarowała przyłączenie polskich wsi na Orawie do Polski.

Czytaj więcej...

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.