Najbliższe Imprezy

Archiwum

Wielcy Orawianie

Ks. Stefan Joniak

Ks. Stefan Joniak

Czytaj więcej...Patriarcha Orawy. Trafnie i zasłużenie nazwał go tak właśnie podczas Mszy żałobnej ks. biskup Jan Szkodoń. Ksiądz Joniak był gorliwym kapłanem, pełnym dobroci i miłosiernej miłości, był wielkim patriotą, miłośnikiem przyrody i folkloru. Urodził się w Jabłonce 25 grudnia 1910 roku, tu także skończył szkołę podstawową. W gimnazjum neoklasycznym im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu zdał maturę (1931). Po rocznej służbie w wojsku został alumnem Częstochowskiego Seminarium Duchownego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czytaj więcej...

Prof. zwycz. dr inż. Stefan Łaciak

Czytaj więcej...Prof.  dr inż. Stefan Łaciak

Urodził się 27 listopada 1928r. w Chyżnem na Orawie, z rodziców Karola i Katarzyny z domu Joniak. Miał cztery siostry i dwóch braci. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Chyżnem, do gimnazjum w Trstenie (Słowacja), a w Nowym Targu otrzymał w 1949 r. świadectwo dojrzałości. W roku 1954, w Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie uzyskał na Wydziale Górniczym dyplom inżyniera górnika zaś w 1956 r. – doktora nauk technicznych, w 1971 r.- docenta, w 1987r. – tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1992 r. – profesora zwyczajnego. Od 1955 r. był żonaty z Ireną z domu Ziobro, pozostawił dwóch synów: Andrzeja i Mariusza.

Czytaj więcej...

Ksiądz Infułat Ferdynand Machay

Czytaj więcej...Ksiądz Infułat Ferdynand Machay

Urodził się 4 maja 1889 roku w Jabłonce. Uczył się w gimnazjum w Trzcianie. Studia odbył w Budapeszcie. Jako człowiek mieszkający na terenie, podlegającym istotnym wpływom Węgier, szybko uległ madziaryzacji. O swoich korzeniach przypomniało mu w 1910 roku 500 lecie bitwy grunwaldzkiej obchodzone w Krakowie. Odtąd staje się gorącym orędownikiem Polski. W 1912 roku otrzymuje święcenia kapłańskie. W 1919 roku wziął udział wraz z Piotrem Borowym i Wojciechem Halczynem w delegacji do prezydenta Wilsona w sprawie włączenia do Polski ziem na których Orawy i Spisza. Pracował jako kapłan w Bukowinie i Lipnicy Wielkiej. W roku 1924 rozpoczął pracę w Krakowie. Zajmował się pracą charytatywną i redagowaniem pism katolickich. Działał naukowo.

Czytaj więcej...

Ks. Ferdynand Machay (zwany Młodszym)

Czytaj więcej...Ks. Ferdynand Machay (zwany Młodszym)

Urodził się dnia 9 grudnia 1914 roku w Jabłonce na Orawie jako syn Ferdynanda, rolnika i Weroniki z domu Machay-Mozarka. Rodzice znani byli z ich głębokiej pobożności i swoje dzieci wychowywali w duchu zdecydowanie religijnym (także młodszy ich syn Alojzy został kapłanem). Był absolwentem liceum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, do którego chodzili później m.in. ks. Józef Tischner i abp Stanisław Dziwisz. Po zdaniu matury dnia 20 czerwca 1933 roku , wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Tarnowie. Studiował, jak wówczas wszyscy klerycy filipińscy, w Diecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Według arkusza ocen był bardzo dobrym studentem, otrzymywał najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów. Ks. Jan Bochenek, ówczesny profesor teologii dogmatycznej, w swojej książce wspomnieniowej z czasu wojny, pisze o nim: „Na posterunku tej pracy zginął młody, zdolny ksiądz ze Zgromadzenia Księży Filipinów, Ferdynand Machay”. Natomiast ówczesny przełożony Kongregacji napisał o nim, że był „dobrym klerykiem, wzorem dla kleryków Zgromadzenia i Diecezji”. O tym, jak poważnie traktował swoje powołanie, świadczą jego notatki z przeżywanych rekolekcji oraz szczegółowego rachunku sumienia.

Czytaj więcej...

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.